Vacunació en gossos

Vacunació en gossos

Les vacunes són un tractament preventiu contra determinades malalties. La vacunació consisteix a inocular virus o bacteris atenuats o inactivats a la nostra mascota mitjançant una injecció, així, el seu sistema immunitari desenvoluparà anticossos de defensa contra aquests virus o bacteris que li podrien provocar unes malalties, en molts casos, mortals. Les vacunes es poden classificar en obligatòries i opcionals, i es posen en cada àrea geogràfica depenent de les malalties que hi ha en cada zona. Normalment, la primera vacunació es fa a les 5 setmanes d’edat. Aquesta primera vacuna és contra la parvovirosi i el brom (en castellà, moquillo). En el cas dels cadells que encara són alletats per la mare, la primera vacuna només augmentarà les seves defenses contra el brom, perquè en el cas del Parvovirus s’ha vist que els anticossos presents en la llet de la mare són suficientment forts per inactivar els anticossos de la vacuna, però no són suficientment forts per protegirlos contra la malaltia.

A les 8 setmanes els posarem una vacuna polivalent, que repetirem a les 12 setmanes, i a les 16 setmanes tornarem a posar aquesta vacuna acompanyada de la ràbia. La majoria de laboratoris consideren molt important aquesta revacunació a les 16 setmanes perquè és quan el cadell ja té un sistema immunitari prou madur, cosa que li permetrà generar una bona resposta immunitària i que alhora perduri en el temps.

De vacunes polivalents n’hi ha de diversos tipus i cada veterinari posa les que considera més adients; s’anomenen trivalents, tetravalents, pe ntava lents , hexavalents o octavalents, en funció del nombre de malalties contra les quals protegeixen.

Aquí a la Garrotxa s’utilitza molt l’hexavalent, que amb una sola punxada protegeix els gossos contra la parvovirosi, el brom, la pneumònia pel virus de la parainfluença (tos de les gosseres), la leptospirosi i la ràbia.